Home » Uncategorized » Luat bau cu CPC 2013

Luat bau cu CPC 2013

LƯU TRỮ

Chủ đề

Lịch

August 2013
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Advertisements

English Introduction: Cambodian Election Law 1997, updated January 2013 LEMNA

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và các sửa đổi bổ sung

LEMNA và sửa đổi cho tới Tháng 1/2013. Bản của Hội đồng bầu cử TƯ NEC- Unofficial Translation, NEC website Aug 2013

 Luật BCĐBQH (LEMNA) thông qua lần đầu ngày 19/12/1997, QH khoá 1, công bố 26/12/1997.

 Luật sửa đổi bổ sung LEMNA ngày 31/3/1998, QH khoá 1 , công bố 18/5/1998.

 Luật sửa đổi bổ sung lần thứ hai ngày 5/5/1998, QH khoá 1, ban hành 18/5/1998.

 Luật sửa đổi bổ sung lần thứ ba ngày 8/5/1998, QH khoá 1, công bố 18/5/1998.

 Luật sửa đổi bổ sung 21/8/2002 , QH khoá 2 , công bố 17/9/ 2002.

 Luật sửa đổi bổ sung Điều 13 (mới ) của Luật SDBS, ban hành 25/5/2006, QH khoá 3, công bố 27/6/2006 .

 Luật sửa đổi bổ sung 15/12/ 2006, QH khoá 3, công bố 32/1/2007.

 Luật sửa đổi bổ sung 11/5/2011 Qh khoá 4, công bố 4/7/2011.

===============

Nội dung

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG II. HỆ THỐNG BẦU CỬ VÀ XÁC ĐỊNH SỐ GHẾ

CHƯƠNG III. HÀNH CHÍNH BẦU CỬ

CHƯƠNG IV. ĐĂNG KÝ CÁC ĐẢNG VÀ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

CHƯƠNG V. CÁC ĐIỂM BỎ PHIẾU

CHƯƠNG VI. ĐĂNG KÝ CỬ TRI VÀ DANH SÁCH CỬ TRI

CHƯƠNG VII. VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

CHƯƠNG VIII BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ

CHƯƠNG IX. THAY THẾ ĐẠI BIỂU QUOCÓ HỘI

CHƯƠNG X. NGÂN SÁCH

CHƯƠNG XI. HÌNH PHẠT

CHƯƠNG XII. CÁC QUY ĐỊNH CHUYỂN GIAO

CHƯƠNG XIII. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

==

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Art. 1

The purpose of this Law is to establish the electoral organs, procedures, and

the conduct of the Election of Members of the National Assembly of the Kingdom of

Cambodia.

Art. 2 Nguyên tắc Dân chủ tự do đa đảng

The Election of Members of the National Assembly shall be conducted in

accordance with the principles of multi-party liberal democracy.

Art. 3 (new) Năm năm bầu một lần, vào một ngày chủ nhật trừ những trường hợp đặc biệt…

The Election of Members of the National Assembly shall be held every five (5)

years.

The date of polling shall be determined and announced by the Prime Minister

upon the request of the Minister of Interior.

The Election of Members of the National Assembly shall be held only one (1)

day on Sunday except for the following circumstances:

– Force majeure, in which the Election Day shall be postponed;

– dissolution of the National Assembly before the end of its mandate; in this

case the election shall be held within sixty (60) days of the dissolution of

the National Assembly;

– Extension of the legislative term of the National Assembly pursuant to

paragraph 5 of Article 78 of the Constitution.

Art. 4

The management of the Election of Members of the National Assembly shall

be under the jurisdiction of the National Election Committee as defined in

Chapter III of this Law.

CHAPTER II

ELECTORAL SYSTEM AND DETERMINATION OF SEATS

Art. 5 . Nguyên tắc phổ thông, phổ cập, tự do, công bằng, bình đẳng, trực tiếp, và bỏ phiếu kín.

The Members of the National Assembly shall be elected by a general, universal, free, fair, just, equal, direct, and secret election by means of secret balloting.

The electoral system shall be proportional representation with provincial/municipal constituencies.

Art. 6 Số ghế trogn Quocó hội tối thiểu là 120.

The National Assembly shall have at least one hundred and twenty (120) seats.

Art. 7 Uỷ ban xác định số ghế trong QH và số ghế ĐBQH từng tỉnh, thành phố : gồm đại diện mỗi đảng có ghế trong QH, hai đại diện Bộ Nội vụ, Tổng cục trưởng tổng cục thống kê. Việc xác định lại số ghế dựa trên các yếu tố dân số, địa lý, kinh tế xã hội; uỷ ban báo cáo tới chính phủ về việc thay đổi số ghế.

On the third year of every legislative term, the Council of Ministers shall form a Committee for the Determination of the National Assembly Seats to modify the number of seats and allocate seats to each province/municipality.

The Committee shall be composed of:

– A representative from each political party currently having seats in the

National Assembly;

– Two (2) representatives of the Ministry of Interior;

– The Director of the National Institute of Statistics.

The Committee is headed by a Chairperson and assisted by a Vice- Chairperson, who shall be elected by an absolute majority of the members of the Committee.

Taking account of demographic, geographic, social and economic factors, the Committee shall report and recommend to the Royal Government whether to increase the number of seats or keep the same number of seats.

The Royal Government shall draft a law concerning the determination of the number of seats to be passed by the National Assembly.

Where there is no modification newly adopted, the number of seats of the last legislative term shall remain the same.

Art. 8 Công bố số ghế trong Qh và phân bổ theo từng tỉnh một năm trước ngày bầu

The number of seats of the National Assembly and the number of seats allocated to each province/municipality shall be published at least one (1)year before the Election Day.

Art. 9 Cách tính số ghế: theo công thức , lấy kết quả chẵn: Thương số Q , không lấy số lẻ của số công dân trogn cuộc bầu cử trước chia cho số ghế hiện tại trong QH; sau đó lấy số công dân CPC hiện tại chia cho Q được NA không lấy số lẻ.

Cách tính số ghế cho tỉnh, thành phố: P/Q : tổng số công dân CPC ở tỉnh chia cho Q.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

ChiDzung

Tin Dong Nam A

Opinion

Just another WordPress.com weblog

Tin Dong Nam A

Trustbuilding's Blog

Just another WordPress.com site

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.